AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 78

78 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Ståle Rorgemoen har ledet omorganiseringen som resulterte i en helt ny verdikjede avansert, men dekker vårt behov. Systemet gir oss god nok oversikt over fremdriften i produksjonen og leveranser. Mye utføres lokalt Siste fase er bygging av hytten. Moduler monteres sammen, takstoler som er produsert hos en underleverandør løftes på plass og monteres, innvendig panel monteres, isolasjon blåses i yttervegger av en underleverandør. For å optimalisere montering av modulene utføres elektriker og rørlegger arbeid etter at vegger er montert. Det lektes ut 5 cm på innsiden. Når elektrisk og vann og avløp er på plass, blir utlektingen isolert og innerpanelet montert. For å unngå skader på vinduer monteres på byggeplassen. I arbeidet med å utvikle en så kostnadseffektiv leveranse som mulig, er alle faser i verdikjeden evaluert. Produksjonen foregår der hvor analysen viste at det er mest optimalt. Resultatet er at mange operasjoner et flyttet ut av lokalene hos Horten Utvikling i Fåvang.