AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 76

76 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Gammelt utstyr utnyttes godt i den nyutviklede verdikjeden Horten Hus produserte tidligere både hus og hytter, og har vært gjennom flere faser før selskapet i dag kun leverer hytter. – I selskapets begynnelse var det utviklet et antall grunnmodeller, forteller daglig leder Ståle Rorgemoen. Han er daglig leder i Horten Utvikling. For å møte kundenes ønsker ble det mye tilpassing. Alt ble produsert i egne lokaler. Med mye tilpassinger ble det ofte behov for omstillinger i produksjonen. Det ble etter hvert vanskelig å oppnå god fortjeneste med alle omstillingene. Drifts og vedlikeholdskostnadene ble uforholdsmessig høye. Nytekning Hele verdikjeden fra kunden kontaktet Horten Hus, til bygget ble overlevert, ble grundig evaluert. Første steg i arbeidet med å redusere driftskostnadene var å se på mulighetene for å ha færre omstillinger i produksjonen. Svaret var å redusere antall produktvarianter. – Vi besluttet å kun levere hytter, sier Rorgemoen. Det er nå utviklet noen hytteserier som er basert på faste moduler.