AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 75

75 / 86 AMNYTT NR. 5 2020 Optimaliserer verdikjeden Ikke alle prosesser er like velegnet til full automatisering. Hele verdikjeden må sees under et når produksjonsprosessen skal optimaliseres. Hvor mye av produksjonen skal settes ut til underleverandører. Hvilke prosesser er det mest kostnadseffektivt å utføre i egen bedrift? Horten Utvikling som produserer og markedsfører hyttene Blåne Hytter har vært gjennom disse vurderingene. Konklusjonene er ganske interessant sett fra et automatiseringsperspektiv. Av Jan Eirik Schiøtz