AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 66

66 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Åsmund Lunde (t.v.) og Sverre Gotaas (t.h.) mener Herøya er et svært godt valg for etablering av fremtidsrettet industri aktive i å få til denne etableringen og setter pris på det tette og gode samarbeidet de har hatt med Elkem og Herøya Industripark for å få storinvesteringen til kommunen. Viktig for arbeidsplasser – Og så må jeg jo si at det er kjempepositivt at dette vil bidra til å sikre enda flere godt kvalifiserte arbeidsplasser til regionen, sier Kåss. Legger stor vekt på bærekraftig industriutvikling Herøya Industripark er eid av Oslo Pensjonsforsikring, og administrerende direktør Åmund Lunde forteller at de er svært stolte over å være en del av denne prosessen, og ser frem til å jobbe tett sammen med Elkem for å få til en vellykket etablering og produksjon på Herøya. – Oslo Pensjonsforsikring har et langsiktig perspektiv på sine investeringer der bærekraft vektes tungt. At vi ved en slik etablering på Herøya både får sikret våre verdier, men også kan bidra til langsiktig bærekraftig industriutvikling i Norge og nye arbeidsplasser lokalt, støtter opp om våre kjerneverdier, sier Åmund Lunde. – Med sin gode og velfungerende infrastruktur når det gjelder blant annet god tilgang på nødvendig strøm, kjølevann og kaianlegg ligger forholdene godt til rette for en slik satsning på Herøya.