AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 61

Pressemeldinger Dyneo+, den nye serien med svært effektive IE5-motorer Nidec Leroy-Somer presenterer Dyneo+, den nye serien med «super premium» effektivitet og permanentmagnetassistert synkronreluktans. Kombinasjonen av denne teknologien og standard induksjonsmotorer gjør at Dyneo+-motorene oppfyller høye krav i industrielle applikasjoner og samtidig gir enda flere muligheter ved hjelp av digitalisering. Med 15 års erfaring og over 3 gigawatt installert base, er Nidec Leroy-Somer anerkjent som den ledende leverandøren av synkronmotorer med høy effektivitet. Med denne sterke ekspertisen har Nidec Leroy-Somer utviklet Dyneo+, en ny serie med supereffektive permanentmagnetassistert synkronreluktansmotorer som utnytter alle fordelene som både induksjons- og permanentmagnetsynkronmotorer har. MTT (Mongstad TavleTeknikk AS) etablerer seg i Bergen MTT starter fra 1. juli 2020 opp produksjon og prosjektering av elektriske systemløsninger og tavler i Salhusvegen 55 i Bergen. Lokaliteten har vært benyttet til tavleproduksjon i en årrekke og er godt egnet for MTT sin videre satsning. Lokaliteten i Salhusvegen 55 vil utgjøre en ny avdeling i MTT. Vi er glade for å kunne ønske tidligere nøkkelpersoner i Elpa AS sin organisasjon og produksjon velkommen i selskapet. Vi er trygge på at tavlebyggere med høy kompetanse, lojale kunder og et godt rykte i markedet vil styrke MTT og gi oss muligheten til å yte enda bedre service i tiden som kommer. MTT sin etablering i Bergen er i tråd med selskapets strategi om å styrke konkurransekraften mot industrimarkedet og oppnå større nærhet til kunder i Bergen og omegn. Selskapets aktivitet på Mongstad vil ikke bli direkte påvirket av etableringen og vår målsetning er videre vekst på begge lokasjoner. MTT vil etter utvidelsen ha 60 ansatte inklusive lærlinger. For mer informasjon om selskapet, se vår webside: www.mott.no