AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 60

60 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Her kan man se et typisk 3-D bilde generert av en Raman spektroskopi analysator. Spekterets rådata blir filtrert, analysert og kvantifisert før man får en «sanntids-bilde» av hva substansen består av. Illustrasjon av plassering av RAMAN-analysator for monitorering av metningsgrad CO2 I mono-ethanolamine.