AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 59

59 /86 repeterbart resultat. Det hersker ingen tvil om at i fremtidens systemer for effektiv CO2 fangst, vil RAMAN-spektroskopi spille en viktig rolle i prosesseringen. AMNYTT NR. 5 2020 Har mer erfaring nå Det er allerede lang tid siden regjeringen Stoltenbergs «Månelandings-prosjekt» på Mongstad. Til det anlegget hadde Endress+Hauser privilegiet å levere prosess instrumentering for Flow, Nivå, Trykk, Temperatur og væske-analyse. Et enkelt google-søk gir oss et vell av konsepter og løsninger innen fangst av CO2. Når det gjelder industriell anvendelse av Raman-spektroskopi, var dette konseptet ikke godt nok utprøvd på daværende tidspunktet. I dag er datafangst kapasiteten mangedoblet samt at programvare for analyse av disse dataene er kraftig forbedret. Raman spektroskopi kan benyttes til kvantitativ in line analyse av en rekke substanser som væsker, gasser og faste materialer. Kurvene nedenfor viser eksempel på molekylenes fingeravtrykk som dannes gjennom IR spektroskopi vs. Raman.