AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 57

57 / 86 AMNYTT NR. 5 2020 Fang og verifiser CO2 ved hjelp av RAMAN Å fange, transportere og lagre CO2 er en viktig del av løsningen for å redusere utslippene av drivhusgasser. Våre løsninger for å fange CO2 baserer seg ofte på at CO2 absorberes i flytende aminløsninger. CO2 dannes blant annet ved at man forbrenner fossile brensler. Da får man gjerne dannet både CO2 og SO2 (Svoveldioksid). Det samme skjer ved forskjellige prosesser i industrien. Av Tore Sandvoll, Endress+Hauser AS