AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 52

52 /86 samt andre aktuelle data som blir generert i runtime. IEC kontrolleren tilfredsstiller Security Level 3 etter ANSI ISA 62443- 3-3 industriell sikkerhetsstandard. Det er allerede planlagt en oppgradering til nivå 4. Det er utført en rekke tester i Nederland etter den aktuelle sikkerhetsstandarden. Saia PLSen kommer svært godt ut av disse testene, på høyeste nivå. Kompatibilitet og fleksibilitet for fremtiden Én kontroller alene kan behandle opptil 1 024 lokale I/O, og kan tilknyttes 14 ulike kommunikasjonsgrensesnitt. Objektorientert høynivå programmering bidrar til en effektiv engineering. Systemet er dermed i samsvar med den industrielle standarden for applikasjonsutvikling og støtter alle programmeringsspråkene som er definert der. Dette gjør det enkelt å bruke tredjeparts- og OpenSource-løsninger. Programmeringspersonell kan kombinere forskjellige protokoller via IP og serielle grensesnitt. Dette inkluderer OPC-UA, MQTT, IT-protokoller, Modbus, Profinet og CANbus. Brukerdefinerte spesialprotokoller kan også etableres. AMNYTT NR. 5 2020 Full kompatibilitet med det etablerte PCD3 I / O-systemet sikrer en stabil, pålitelig drift. Eksisterende installasjoner kan enkelt oppgraderes for å tilfredsstille de nye IEC-standardene. Dette resulterer i lavere investerings- og installasjonskostnader. Tilgjengelighet Saia PCD® QronoX-systemet er allerede lansert. Dette omfatter IEC-kontrolleren PCD3.M6893 og Engineering and Commissioning Suite (ECS). Hardwaren inneholder allerede et stort antall IO moduler, grensesnitt og protokoller og kan ekspanderes enkelt ved hjelp av basis funksjoner. Sammen med det IEC-standarden tilbyr, er bibliotekene og den integrerte HTTPS-webserveren, Modbus, OPC-UA, Profinet og Open Data Mode-kommunikasjonen forhåndsinstallert ved levering. Programvaren for applikasjonsutvikling leveres fra SBC som en del av en service- og supportvedlikeholdskontrakt (PCD8.QronoX-SSA). Registrerte kunder får tilgang til en informasjons- og nedlastingsportal der all viktig informasjon og oppdateringer er tilgjengelig til enhver tid.