AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 51

51 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Eksisterende kunder trenger bare å oppgradere CPUen til Cyber Security i henhold til ANSI ISA 62443, Security Level 3 (se fakta i slutten av artikkel). Den nyutviklede PLSen egner seg spesielt for applikasjoner innen kritisk infrastruktur som vannforsyning, kraftverk, veitunneler, jernbane, fjernvarme og kritiske kjøleanlegg. Og den egner seg også godt i industrielle anvendelser hvor det er behov for høy sikkerhet. Viktige egenskaper; • Kryptert software og hardware iht. ANSI ISA 62443, Security Level 3. • Objekt-orientert høynivå program ming iht. IEC 61131-3 • Kompabilitet med alle eksisterende Saia PCD3 I/O moduler Cyber security Kontrolleren kjører på et QNX-basert operativsystem og er som nevnt godkjent iht. ANSI ISA 62443 - standarden for industriell automatisering i bruk på sanntids applikasjoner. Med en rolle basert bruker-administrasjon og kryptering av viktige data, hindrer dette all uautorisert tilgang. Filsystemet er kryptert og supporterer micro SD cards(32 GB) for trendlogg, alarmer/hendelser