AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 50

50 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Trond Olsen har store forventninger til den nye generasjonen PLSer Full kompatibilitet med den eksisterende etablerte PCD3 serien sikrer en stabil, pålitelig drift. Eksisterende installasjoner kan enkelt oppgraderes for å tilfredsstille de nye IEC-standardene. Dette forholdet resulterer i lavere investerings- og installasjonskostnader. Flere fordeler - PLSen er basert på CODESYS plattformen, forteller Trond Olsen. Olsen er avdelingsleder for PLS og automasjonsprodukter hos Malthe Winje. CODESYS er en anerkjent standard, som sikrer tilgang på en rekke funksjoner og biblioteker. Siden en rekke PLS leverandører benytter dette programmeringsverktøyet kjenner mange sluttbrukere og utviklere verktøyet. Vi har internt bruk mye ressurser på å oppdatere eget personell på CODESYS programmering. - Saia PCD® QronoX ligger i teten når det gjelder Cyber Security, sier Olsen. Store deler av utviklingsarbeidet har vært rettet mot nettopp dette, og det er betydelige investeringer som ligger til grunn for å oppfylle kravene. Som for programvaren er også hardwaren godkjent iht. alle krav