AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 49

49 / 86 AMNYTT NR. 5 2020 Ny generasjon PLSèr for kritisk infrastruktur Saia PCD® QronoX med software ECS (Engineering and Commissioning Suite) er først ute med en PLS plattform som tilfredsstiller alle krav til cyber security iht. ANSI ISA 62443, Security Level 3. Saia PCD® QronoX egner seg spesielt for applikasjoner innen kritisk infrastruktur; vannforsyning, kraftverk, veitunneler, jernbane, fjernvarme og kritiske kjøleanlegg. Av Jan Eirik Schiøtz