AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 46

Pressemeldinger Ber energiminister Tina Bru avvise forslaget til ny nettleie Ytelse på et nytt nivå – med IE5+-motorer og LogiDrive Elektroforeningen ber olje- og energiminister Tina Bru avvise NVEs forslag til ny nettleie. - NVE fremmer et forslag til nyttleie som de ikke vet konsekvensene av - det kan ikke Tina Bru godta. NVE lanserte forslag til ny nettleie NVE lanserte onsdag 02.09 sitt forslag til ny nettleie. Forslaget går i hovedsak ut på at nettselskapene pålegges å endre nettleien slik at minimum 50 % hentes inn via et fastledd som er uavhengig av energibruk. Dette i motsetning til dagens nettleie, hvor hoveddelen hentes inn via ett påslag basert på husholdningenes strømforbruk. Forslaget er nå oversendt fra NVE til olje- og energidepartementet, hvor det er olje- og energiminister Tina Bru som tar den endelige avgjørelsen. Forslaget bør sendes i retur. Den nye generasjonen med IE5+motorer fra NORD DRIVESYSTEMS gir konstant høy ytelse over hele justeringsområdet, i en hygienisk design som hever LogiDrivekonseptet for intralogistikk til et nytt nivå med tanke på energibesparelser og reduksjon i antall varianter. Den totale eierkostnaden (TCO) kan også reduseres betraktelig. Den energibesparende sistegenerasjons synkronmotoren med permanent magnet har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien. Den uventilerte og glatte motoren oppnår den høye ytelsen – som til tider er betydelig høyere enn ytelsesklasse IE5 – ved hjelp av et bredt dreiemomentområde, og er perfekt egnet til drift i delbelastningsområdet.