AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 42

Pressemeldinger NFEA nytt bransjeforeningsmedlem i IFR – International Federation of Robotics NFEA (Norsk Forening for Elektro og Automatisering) er etter søknad tatt opp som Industry Associationmedlem i den internasjonale robotforeningen International Federation of Robotics, IFR. NFEA blir med det Norges eneste bransjeforeningsmedlem i IFR. IFR stiller som krav at et bransjeforeningsmedlem (Industry Association) skal være en nasjonal forening som representerer robotprodusenter eller integratorer i det respektive geografiske området. Foreningen må ha uavhengige økonomiske ressurser og må støtte industrielle, tekniske og vitenskapelige aktiviteter innen robotikk. Fra hvert geografisk område kan bare én forening være medlem av IFR. NFEA ble tatt opp som bransjeforeningsmedlem i IFR 7. august 2020 etter å ha blitt godkjent av IFRs Executive Board. www.jumo.no JUMO AS, Storgata 4 A, 1767 Halden, Norge, Telefon: +47 67 97 37 10, E-mail: info.no@jumo.net