AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 40

40 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Pepperl+Fuchs har hatt en ledende posisjon innen utviklingen og definisjonen av Ethernet-APL. Industri 4.0 og Industrial Internet of Things er standard innen tilvirkningsindustrien. I prosessindustrien har det derimot ikke tidligere vært noen nettverksstandard som raskt kunne overføre store mengder data fra felt til høyereliggende system i Industri 4.0-arkitekturen. Med utviklingen av det nye fysiske laget for Ethernet, Ethernet-APL, har Pepperl+Fuchs og andre ledende selskaper nådd en viktig milepæl. Ethernet-APL muliggjør lange kabellengder, eksplosjonsbeskyttelse og interoperabilitet. Gir enhetlig infrastruktur Ethernet-APL muliggjør direkte tilkobling av feltinstrumenter til overordnede systemer og skyløsninger, og muliggjør en enhetlig kommunikasjonsinfrastruktur. Med 10 Mbit/s overføres enorme mengder data over lange avstander minst 300 ganger raskere enn med dagens teknologi som HART eller feltbuss. I tillegg til rene prosessverdier, tilbyr moderne feltinstrumenter mange og verdifulle tilleggsdata. Med Ethernet-APL kan man få mer data ut av enhetene i sanntid, sentralt overvåke status for komponentene og identifisere vedlikeholdskrav på et tidlig tidspunkt. Da unngås unødvendig nedetid og tilgjengeligheten av anlegget økes betydelig. Støtter alle aktuelle protokoller Ethernet-APL støtter trunk- andspur-teknologien som er etablert i prosessindustrien og kan brukes på enhver industriell Ethernet-protokoll som EtherNet / IP, HART-IP og PROFINET. Dette forenkler integrasjonen for planleggere, anleggsdesignere og anleggsoperatører,