AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 37

37 /86 AMNYTT NR. 5 2020 har tatt veldig hardt på organisasjonen i 2020, sier han. – Vi prøver å fornye oss og blir mer digital også når det gjelder organisasjonslivet. Men det er lettere å ringe eller samles på Teams og Skype om man først har truffet hverandre fysisk. Det fleste av NFEA sine arrangementer samler mindre enn 200 personer, og de skulle nok klart å overholde anbefalt avstand. – Men bedriftsinterne regimer og restriksjoner på reisevirksomhet gjør det vanskelig å samle fysisk. Vi får håpe det normaliserer seg slik at vi kan møtes ansikt til ansikt om ikke alt for lang tid, sier Storgaard. Internasjonalt samarbeid Erfaringsutveksling og samarbeid er også interessant over landegrensene. Nå i august ble NFEA tatt opp som bransjemedlem (Industry Association) i IFR – International Federation of Robotics. – NFEA vil representere Norge i denne sammenhengen, og vil selvfølgelig bidra med informasjon om det norske markedet og om norske teknologimiljøer, sier Storgaard. – Det er alltid spennende å vite hva I følge NFEA vil bruk av roboter skape flere arbeidsplasser. – I et høykostland som Norge er automatisering og digitalisering helt nødvendig for å kunne konkurrere internasjonalt, sier Storgaard. som skjer internasjonalt. NFEA er også Norges representant i IFAC (International Federation of Automatic Control). Her har vi norske representanter i flere tekniske komiteer som bidrar til internasjonalt samarbeid. Dette blir også et bidrag til nettverksbyggingen og erfaringsutveksling for norsk industri, sier Storgaard.