AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 36

36 /86 AMNYTT NR. 5 2020 beidet mer humant. Rutinearbeid blir automatisert, roboter tar seg både tunge og farlige jobber. Det blir bedre for menneskene på jobben, sier Storgaard. – Digitalisering og automatisering til tross – det trengs også menneskelig arbeidskraft. Jeg har ennå ikke sett en fabrikk der du kan trykke på startknappen så går hele produksjonen av seg selv. – Tar vi det som har skjedd teknologisk de siste 40 årene ser vi fort at det har vært veldig store endringer. Det sier seg selv at vi trenger faglig påfyll, sier Storgaard. NFEA mener at bedriftene bør ta nytte av de fordelene teknologien gir. Ved å implementere nye løsninger kan man få et lite forsprang i markedet. – Du er ikke redd for at arbeidsplasser forsvinner med robotisering? – Det er ingenting som tyder på at det blir færre arbeidsplasser med roboter og automatisering. Men innholdet i arbeidet blir annerledes. Dessuten gjør teknologien ar- Virus til besvær NFEA søker å skape en arena der utviklere, leverandører og brukere kan møtes for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Storgaard mener dette er viktig for industri og næringsliv, uavhengig av bransje. – Brukere av teknologi er interessert i andre brukeres erfaring. Og de vil gjerne høre om hvordan de har løst ulike problemer. Møtes man og deler erfaringer og snakker sammen kan man i fellesskap også komme frem til nye løsninger – da utvikler bedriftene og bransjen seg. I februar 2020 overtok Tom Storgaard som styreleder i NFEA – rett før Covid-19 begynte å herje. – Det er klart at koronaepidemien