AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 35

35 /86 type uønsket virksomhet er det ganske enkelt å gardere seg mot, sier Storgaard. – Datakriminalitet er et område som ser ut til å bli mer og mer aktuelt? – Absolutt. Vi ser hyppigere inntrengingsforsøk det er vanskelig å detektere. Man kan i prinsippet sitte på gutterommet og hacke seg inn i itsystemene til store bedrifter og organisasjoner. Derfor er også Cyber Security veldig høyt på agendaen. Vi jobber hele tiden for at datasikkerheten skal bli enda bedre. AMNYTT NR. 5 2020 Mye positivt med digitalisering – Kan det gå for langt når det gjelder digitalisering? – Ny teknologi gir nye utfordringer, men jeg kan ikke se noen bremsmekanismer mot økt digitalisering. Vi klarer ikke å snu denne trenden i overskuelig fremtid, sier Storgaard. – Men det er også mye positivt med dette. I et høykostland som Norge er automatisering og digitalisering helt nødvendig for å kunne konkurrere internasjonalt. PID-påfyll Påfyll blant annet om optimering av PID-innstilling med enkle og effektive metoder 14. oktober 2020 ONLINE-kurs!!!! PROGRAM OG PÅMELDING