AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 34

34 /86 AMNYTT NR. 5 2020 – Tar vi det som har skjedd teknologisk de siste 40 årene ser vi fort at det har vært veldig store endringer. Det sier seg selv at vi trenger faglig påfyll, sier Storgaard. – Kybernetikk kommer fra gresk og betyr styrmann. Det handler mye om matematiske og digitale modeller – og å kunne ta de i bruk på en praktisk måte. Som ved simulering av prosesser og automatisering av produksjon. Jeg bruker å si at jeg er automatiseringsingeniør. Storgaard har vært i Siemens i over 20 år, mye av tiden har han jobbet med industriell automatisering. De siste 10 årene har vært i olje og gass, en bransje der kravene til sikkerhet er strengere enn de fleste andre steder. – Det var en merkbar overgang fra norsk industrivirksomhet. Innen olje og gass er det et strengt sikkerhetsregime – men det er også nødvendig. Vi skiller mellom ”Security” og ”Safety”, der sistnevnte blant annet går på prosedyrer for brann, gass og nødvendig avstengning (ESD). Her er det også klare IEC-normer for hvordan dette skal overholdes, forteller Storgaard. ”Security” handler om å sikre virksomheten mot ulovlig inntrengning – både fysisk og gjennom Cyber Space. – Hvis en rigg bare har internt nett, må du om bord – den