AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 32

32 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Styreleder Tom Storgaard i NFEA mener sammenslåingen av NFA og IFEA var en praktisk og logisk løsning. NFEA ble etablert i 2018, etter sammenslåing av de to foreningene NFA og IFEA. NFA – Norsk Forening for Automatisering – ble stiftet så tidlig som 1958, mens IFEA – Industriens forening for elektroteknikk og automatisering – ble etablert i 1971. Storgaard var styremedlem i sistnevnte da foreningene ble enige om slå sine pjalter sammen. Nå er han styreleder av den sammenslåtte foreningen. Tradisjonelt var IFEA tung på elektro, mens NFA handlet mer om automasjon. Etter hvert som fagområdene har glidd mer og mer over i hverandre har det blitt naturlig å samles i en organisasjon. – Dette er noe som hadde vært diskutert noen år, og for tre år siden ble man enige om å slå seg sammen. Det var en praktisk og logisk løsning, sier Storgaard. – Når vi står sammen har vi et sterkere fundament både i kampen om medlemmer og om oppmerksomhet for øvrig. Andre organisasjoner slår seg sammen, dessuten konkurrerer vi med nettet og sosiale medier om oppmerksomheten. – Dagens unge arbeidstagere har vent seg til andre måter å tilegne seg informasjon på en det vi hadde.