AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 31

31 / 86 AMNYTT NR. 5 2020 Erfaringsutveksling og kompetanseheving med NFEA I februar tok Tom Storgaard, Siemens Energy, over som styreleder i NFEA. Han er opptatt av kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Koronoaen har gjort det litt vanskelig, men IFR kan bidra positivt. Av Eirik Iveland