AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 26

26 /86 sentral aktør i dette segmentet. Nå jobber vi med å finne gode samarbeidspartnere og lære oss hvordan hele leveranseprosessen fungerer i denne bransjen.» Som referansene viser er ikke J.S.Cock helt ukjent med VA-sektoren. Så langt er det levert produkter til en rekke anlegg, og selskapet har svært god kompetanse fra prosjekter med ventiler, instrumentering og pumper til andre industrielle sektorer. – «Kunnskap og kompetanse fra leveranser til andre bransjer som offshore og industri er grunnlaget for satsingen mot VA», sier Cock og Moen. Selskapet har høy kompetanse innen alle aktuelle produktområder og oppfølging av krevende kunder. «Et fortrinn J.S.Cock har vært bevisst på å utvikle», sier daglig leder, «er å være leveringsdyktig. For det første har vi lagerhold som møter behovet hos kundene. Og for det andre har vi tilstedeværelse, slik at vi raskt kan følge opp sluttbrukerne. Vi vil tilby VA-bransjen de samme raske leveranser som vi gjør til andre sektorer.» Utvikler portefølje og organisasjon Det er arbeidet målrettet for å bli en solid partner i VA-bransjen. For det første er produktporteføljen AMNYTT NR. 5 2020 systematisk utvidet for å dekke bransjens behov. Et godt eksempel er samarbeidet med ovennevnte ventilprodusent CLA-VAL, en internasjonalt anerkjent produsent hvis satsingsområder er blant annet vann- og avløpssektoren. CLA-VAL har fulgt digitaliseringstrenden og er ledende innen elektronisk kontroll og overvåking av ventiler. For det andre videreutvikles organisasjonen for å kunne møte kravene VA-bransjen stiller. Moen er utdannet elektroingeniør med bred erfaring fra prosjektledelse innen industri. Han har blant annet vært ansvarlig for planlegging av store terminaler for drivstoffdistribusjon. I tillegg kommer et viktig organisatorisk grep med integreringen av selskapet Inline Prosess. Denne anerkjente aktøren innen instrumentering leverte en rekke løsninger til VA-bransjen før den ble kjøpt opp av J.S.Cock i 2015. De ansatte fra tidligere Inline Prosess har blitt en viktig del av satsingen mot VA-sektoren. Optimaliserer hele verdikjeden – «Mye av arbeidet i fremtiden vil bestå i å finne de riktige samarbeidspartnere», forteller Moen. «In-