AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 25

25 /86 god driftserfaring og kompetanse. Resultatet er at vitale driftskomponenter holder i mange år. I Skullerud vannbehandlingsanlegg har de ventiler med tilhørende aktuatorer som har 25 års driftstid, og bli vedlikehold slik at det forventes nye 25 år i drift. Forutsetningen er at leverandøren av dette utstyret, som er J.S.Cock, evner å utføre service og vedlikeholdsarbeid med topp kvalitet. – Vi hadde en luftdreven aktuator som måtte få nytt pakningssett, forteller funksjonsleder Per Erik Jørgensen. For å holde anlegget i drift måtte servicen utføres svært raskt. Vårt personell demonterte aktuatoren, som så ble sendt til J.S.Cock. De omprioriterte sine ressurser og utførte servicen raskt og effektivt. Nye pakninger kom rakt på plass og aktuatoren kunne settes i drift etter kort tid. – Nå regner vi med at utstyret kan fungere i nye 25 år. Oslo vann og avløp er meget godt fornøyd med J. S.Cocks oppfølging, sier Jørgensen. Topp kvalitet og målrettet arbeid Administrerende direktør i J.S.Cock, Tobias Cock, er aktivt engasjert i utviklingen av den nye strategien mot VA-sektoren. Han påpeker at en sikker VA-bransje er sentralt i et AMNYTT NR. 5 2020 Både drift og vedlikehold er viktig for høy oppetid moderne samfunn. For å sikre høy oppetid må kvaliteten på de tekniske installasjoner være bra. Fires det på kravene til kvalitet av enkeltkomponenter, vil det straffe seg i det lange løp. Enten med kostbare utskiftninger til kvalitetsprodukter eller høye vedlikeholdskostnader. – «Vi er eneforhandler av CLA-VAL-ventiler», forteller Cock. «Denne produsenten leverer ventiler av ypperste kvalitet og tilbyr bransjen den beste garanti på sine produkter. Da Clayton-ventilen ble utviklet, satte den en ny industriell standard.» – «Vi vet vi må være tålmodige», sier Anders Moen som er ansatt for å lede den nye satsingen til J.S.Cock. «Målet er å bygge oss opp til å bli en