AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 24

24 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Anders Moen har bred industriell erfaring og skal lede den nye satsingen Gode referanser – Avfallsdeponiet på Grønmo ble nedlagt i 2007 og formelt avsluttet i juni 2019. Det er gjennomført tiltak for å minimere mengden forurenset vann og oppgradere uttaket av deponigass for å redusere klimagassutslippene fra deponiet. I tillegg skal det til små mengder med deponigass for å skape eksplosjonsfarlige forhold. I 2018 kom det på plass et komplettsystem for automatisk overvåking levert av J.S.Cock, inkludert aktuerte ventiler, PLS (programmerbar logisk styring) styreskap og kommunikasjon. Den største utfordringen var tilpasningen til eksisterende installasjoner. For å kunne levere komplettinstallasjonen samarbeidet J.S.Cock med elektroinstallasjonsfirmaet Solberg Elektro. – «Den nye løsningen er helautomatisert, så jobben nå er mye enklere. Alt jeg trenger å gjøre er å trykke på en knapp», forteller overingeniør Wioletta Worona fra avfallsdeponiet på Grønmo. «Vi kan følge trender på diverse parametere, som gir oss mye mer informasjon over prosessene og forhold i deponiet. Det er også mulighet til å fjernstyre en del ting fra PC-en. På Grønmo avfallsdeponi var ventilene vi brukte før tunge å åpne og stenge, så det gikk mye tid og krefter til å endre sigevannsretningen», forteller en fornøyd Worona. Driftspersonellet i vann og avløpsetaten i Oslo kommune har svært