AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 23

23 / 86 AMNYTT NR. 5 2020 Optimaliserer mot VA-bransjen Med 123 års industriell erfaring organiserer J.S.Cock AS seg for økt satsing mot vann- og avløpsbransjen. Selskapet er allerede en velrennomert leverandør av ventiler og instrumentering til olje, gass, maritim og landbasert industri. Nå forventes det store vekstmuligheter for firmaet i VA-bransjen, både innen kommunale anlegg og infrastrukturprosjekter. Av Jan Eirik Schiøtz