AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 20

20 /86 AMNYTT NR. 5 2020 med gode fagfolk for å oppnå gode driftsresultater. Melkens beskaffenhet kan i stor grad vurderes ut fra egenvekt. AMNYTT spør om det er måling med coriolismåler ved mottak, for å fastsette egenvekten. – På grunn av renhetskrav har vi erfart at coriolismåler ikke fungerer godt i vår anleggstype, sier Brende. Vårt ønske er å kunne veie mottatt melk. Når vi vet volumet av melken vi mottar, er det enkelt å fastsette egenvekten og dermed melkens fettinnhold. Skal vi kunne installere en slik løsning må TINES utarbeide en bedriftsstandard for veieceller. Kommer det en slik standard vil vi nok få det installert en slik løsning her hos oss. Unik ENØK-løsning holder energien i prosessen På Frya tas det i bruk en unik energiløsning som baserer seg på integrert utnyttelse av varme og kalde strømmer i produksjonsanlegget. Gjennom denne integrasjonen holdes brorparten av energien i anlegget, og kun en mindre del av energien må tilsettes eller fjernes via andre kilder som hettvann og isvann. Løsningen innebærer energibesparelser i millionklassen for meieriet, og er et viktig bidrag i TINEs arbeide med å sikre miljøvennlig og bærekraftig produksjon. Hovedbudskapet fra Aarnes, Brende og Børde var at det er