AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 19

19 /86 ger på ABBs teknologi, og er utviklet spesielt for at operatøren skal kunne ta informerte og gode valg under styringen av produksjonen, med sikte på lavest mulig forbruk av energi, vann og vaskemidler, og minst mulig produktsvinn. I hvert prosessavsnitt er det leverandøren av prosessanlegget som har besluttet hvilken kontrolleverandør – PLS - som benyttes. Som regel er det kjente leverandører i næringsmiddelbransjen som for eksempel Siemens eller Allen-Bradley. For å styre anlegget måles trykk, temperatur, flow, nivå og konduktivitet. I tillegg utføres et analyser av råvare og ferdig produkt. Interntransport av råvare og mellomprodukt er for det meste i rørgater. Det er et ganske komplekst anlegg, med omlag 3 700 automatventiler i en rekke ventilbatterier. Optimalisering av energiforbruket er sentralt. Det er installert en rekke frekvensomformere, AMNYTT NR. 5 2020 for å redusere energiforbruket og optimalisere driften. De fleste omformerne er levert av Danfoss. Noen måletekniske utfordringer På Frya er det syv råmelkstanker, som hver rommer 80 000 liter og fem pasteurer, som foretar varmebehandlingenDe fleste produkter, unntatt skummet melk og kremfløte , blir homogenisert slik at fettkulene blir like store. Melken presses gjennom en smal dyse under trykk. - Vi har resepter for alle våre produkter, sier Børde. Men råmelken er et naturprodukt og kan ha forskjellig kvalitet. Fettprosenten varier over året og med kvaliteten på foret kuene spiser. Dette må vi ta hensyn til i trimmingen av produksjonsprosessen. Råmelken analyseres inline og prosessene usteres automatisk. Det er likevel mange vurderinger som må gjøres og det er avgjørende Effektiviser din konstruksjonsprossess Slik digitaliserer du som elektroingeniør hele arbeidet ditt. Download guide � www.rittal.no/guide_ax