AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 18

18 /86 sammenheng. Hovedgrunnlaget for produksjonsplanleggingen er prognoser. Men i tillegg må lokale variasjoner og ytre forhold som været tas med i planleggingen. Kraftig økning i temperaturen som ikke er forventet, kan forskyve forholdet mellom etterspørsel av forskjellige produkter. Når det skjer, må vi så sant det er mulig ende produksjonsplanene. I slike omstillingsprosesser er det viktig å ha dyktige ansatte. Produksjonsplanleggingen kan være så finmasket som ned på times intervaller. – Er det nødvendig kan vi til og med planlegge med halvtimes intervaller, forteller Børde. Dette innebærer ofte omstillinger i anlegget. – Det er utviklet gode rutiner for omstilling, sier Børde. Høye HMS krav TINEs HMS krav sier at når det utføres inngrep i et prosessavsnitt, skal avsnittet være energifritt. – Vi AMNYTT NR. 5 2020 har instrumentering på ventilene, slik at vi kontinuerlig får status på helsetilstanden, forteller Brende. Men for å møte kravet om energifritt prosessavsnitt, ser vi at det ikke er optimalt produksjonsmessig å stanse det aktuelle avsnittet for kun å vedlikeholde en ventil. Med god planlegging har vi evnet å utføre nødvendig vedlikehold på større deler av et ventilbatteri med ønsket oppetid i anlegget. I planleggingsarbeidet ser vi drift og vedlikehold i sammenheng. Ved å samkjøre produksjonsprognoser og vedlikeholdsbehov, finner vi frem til gode rutiner for vedlikeholdet. Komplekst anlegg Overordnet styres anlegget av en ABB 800xA kontroller. TINE Frya var det første større produksjonsanlegget som tok i bruk Skala LTLine – en helt ny generasjon styringssystem skreddersydd for matindustrien utviklet av Skala. Skala LTLine byg-