AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 17

17 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Dyktige operatører sikrer godt samspill mellom teknologi og personell samarbeid mellom prosessleverandør, lokale fagfolk og TINEs sentrale enhet. Det er gjennomført store investeringer i anlegget på Frya de siste årene. Samarbeidet mellom proesseleverandør, TINE sentralt og lokale fagfolk har vært godt. – Nå er vi inne i en periode hvor vi trimmer anlegget for å oppnå økt produktivitet og redusert svinn, forteller Aarnes. I dette arbeidet er oppbygging av gode fagmiljøer viktig. Blant annet er målet å få bygget opp et godt automatiseringsmiljø. Selv om mye er automatisert, er det fortsatt en rekke manuelle oppgaver som må utføres. Vi trenger personell som har forståelse for hvordan vi får automatisert og manuelle prosesser til å fungere godt sammen. Både drift og vedlikehold er med i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. - Skal vi ha høy oppetid, må vi ha enkel tilgang på reservedeler, sier Brende. Lagerhold er derfor viktig å optimalisere, med bakgrunn i driftserfaringene. Planlegging - En suksessfaktor er at vi er gode på planlegging, drift og vedlikehold, sier Aarnes. Det er viktig å se hele produksjonsprosessen i