AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 16

16 /86 AMNYTT NR. 5 2020 TINEs anlegg på Frya blir omtalt av mange som et mønsteranlegg Anlegget midt i Gudbrandsdalen er muligens ikke det mest kjente, men det er svært dyktige fagfolk som drifter meieriet. AMNYTT har møtt meierisjef Oskar Aarnes, vedlikeholdssjef Trond Brende og produksjonssjef Bjørn Børde. På grunn av smitteverntiltak kunne vi ikke besøke selve anlegget. Men det ble en interessant samtale i Ringebu sentrum. Om lag 60 million liter melk blir prosessert i anlegget til seks forskjellige produktgrupper. – Meieriet er klassifisert som et komplekst anlegg i TINE-systemet, forteller Aarnes. Dagens anlegg er fra 1990, med en god del oppgraderinger og ombygging av prosessavsnitt. Nylig gjennomførte en av leverandørene som installerte et av prosessavsnitt da anlegget var helt nytt, en revisjon. De uttalte at produksjonsutstyret så ut som det kunne vært installert nylig. Dette viser hvor godt personellet på Frya har driftet og vedlikehold anlegget. Optimaliserer TINE har en sentral teknisk enhet som utvikler standard for tekniske løsninger. Når nye prosessavsnitt skal installeres i anlegget er det et