AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 15

15 / 86 AMNYTT NR. 5 2020 Alt kan forbedres TINEs anlegg på Frya i Ringebu kommune blir av bransjen sett på som et mønsteranlegg. – Vi ser hele tiden etter forbedringsmuligheter og arbeider for å utvikle gode fagmiljøer, sier meierisjef Oskar Aarnes til AMNYTT. Resultatet er et anlegg med høy kvalitet. Selv etter 30 års drift er det ikke behov for å erstatte prosessavsnitt med nytt utstyr på grunn av slitasje. Av Jan Eirik Schiøtz