AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 45

45 / 94

dialog finnes ikke mulighet for i den type setting . Da er det streaming som gjelder . Allikevel gir dialogen igjennom chatterom og den type ting , mulighet for at man kan for så vidt ta kontakt med hvem som helst som er deltaker på konferansen . Kurs er kanskje det enkleste å gjennomføre digitalt , selv om det også er en kurve for foredragsholdere og kursholdere . Noen er veldig frempå og har allerede dette i blodet – å kjøre kurs på Teams eller tilsvarende . Og så er de som skal motta dette her – for dem som er vant til å sitte på skolebenken , eller i et kurslokale så er dette sikkert en terskel for noen . Blant annet det med å stille spørsmål og sånn på digitale plattformer kan være uvant , men vi føler dette har gått veldig bra . Interessen har også vært god . Det har heldigvis gitt oss tilsvarende inntekter som det det hadde gjort på et hotell eller konferansesenter om du vil .
Kreves det mye forberedelser for deltakerne ? Nei , det er web-basert – så man får bare en link , som man går inn på – så kommer man inn i konferansen . Oppgaven for leverandøren av plattformen og leverandøren av
AMNYTT NR . 2 2021
arrangementet , som er oss , blir å gjøre dette så intuitivt som mulig , slik at folk lett finner frem til det de ønsker . Viktig at det også er enkelt å finn frem til foredragene inne i konferansesalen . Et digitalt rom , hvor man går inn i en foaje , hvor man kan stille spørsmål til arrangør – chatte med andre personer , man kan gå inn i konferanselokalet å se på foredrag , man kan gå i inn i showrom i pausene for eksempel .
NFEA har tegnet medlemskap i International Federation of Robotics ( IFR )? IFR er en interesseorganisasjon for utvikling og bruk av teknologi rundt robotisering , og de har en del fokuspunkter , blant disse finner vi utvikling , produktivitet , konkurranseevne . Dette er veldig sentrale punkter for industrien . Norge er et et høykostland – det kan jo ingen bestride , og konkurranseevne , produktivitet , effektivitet og kvalitet som man håper robotisering skal bidra til , er sentrale punker når det gjelder industrien . Som sagt , går det en del på nyheter og hva som rører seg , og koble både leverandører og brukere sammen . Det kan være man ønsker å effektivisere , det kan være kvalitet , i den