AMNYTT AMNYTT.no 7/2022

NR . 7 / 2022 - årgang 24 | AMNYTT . NO

COP27 – Vi må ha teknologihandlingsplaner og langsiktige strategier

14 34 60
Vi ser en evolusjon
Når trenger du beskyttelse mot lynnedslag ?
Hvordan skal vi følge opp den teknologiske utviklingen