AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 98

2 Endress + Hauser Nytt
Redaksjonsrute
Endress + Hauser - Nytt 2-2021
Endress + Hauser AS Postboks 62 3421 Lierskogen Tel . 32 85 98 50

tores spalte www . no . endress . com info . no . sc @ endress . com

Besøksadresse : Dølasletta 4 3408 Tranby
Ansvarlig utgiver Tore Sandvoll
Produksjon Asker Print AS
Innhold
Side 2 Side 3 Side 4
Side 5
Side 6 Side 7
Side 8
Leder Smånytt
Heartbeat og Bluetooth er fremtiden hos Allnex
Heartbeat Teknologi – tar pulsen på din måler
Heartbeat Overvåkning
Heartbeat på magnetiske mengdemålere hos Ringnes
Slambehandling satt i system
Side 10 Offshore Industrien modifiserer sine prosesser hele tiden !
Side 11 J22 forhindrer « hjerteinfarkt » i gassrørledninger
Side 12 Netilion - Vår IIoT skyløsning Side 14 Fiskeoppdrett – den nye oljen Side 15 Promass K10 « Flowmålingens ATV »
Side 16 Kostnadsbesparende temperaturkalibreringer
Side 17 TM411 – for hygieniske applikasjoner
Side 18 CML18-multiple analyseverdier rett i hånden
Side 19 Kalibrering eller verifisering , hva passer best for deg ?
KJÆRE LESER OG FORRETNINGSVENN !
Som dere vil se og lese ut av magasinet vårt , har vi hatt flere samarbeidsprosjekter med våre kunder / brukere , som vi eksponerer i denne utgaven .
Heartbeat-teknologi er kjernen i diagnose og verifiserings konseptet vårt og spenner i dag over alle våre produktgrupper .
Måling og behandling av slam , måtte det være i kommunale renseanlegg eller i industrien , er en krevende oppgave . I denne artikkelen beskriver vi forskjellige måletekniske prinsipper for disse applikasjonene , som spenner fra 0,2 % til « hel ved ».
Den nye oljen , fiskeoppdrett i industriell skala , er for oss et interessant område , da alle våre produkter passer inn her som hånd i hanske .
Omfanget når det gjelder innhold og industrier gir et bilde på allsidigheten til Endress + Hauser i den norske industri-verdenen .
Ta deg tid til å lese disse artiklene . De er skrevet av fagfolk for fagfolk
Tore Sandvoll CEO