AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 97

Endress + Hauser - Nytt / Nr 2 / 2021

Endress + Hauser Nytt

5 Heartbeat Teknologi – tar pulsen på din måler 7 Heartbeat på magnetiske mengdemålere hos Ringnes 12 Netilion - Vår IIoT skyløsning 15 Promass K10 , Flowmålingens ATV
Vi ønsker alle god jul og godt nyttår , og håper på et godt samarbeid i 2022 !

Erfaringer fra Breiskallen Renseanlegg , Vestre Toten

Heartbeat og Bluetooth er fremtiden hos Allnex