AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 94

94 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
og ikke forventer at tavleprodusenter som kompetanseressurs bærer hovedansvaret for arbeidet , med mindre tavleprodusenten tilfredsstiller kravene for registrering i Elvirksomhetsregisteret . Ved bestilling av serviceoppdrag på installerte tavler er det viktig at ansvarlig oppdragsgiver og utførende tavleprodusent samarbeider om risikovurdering og planlegging av arbeidet . Når oppdragsgiver er ansvarlig for tiltaket , innebærer dette også å påse at arbeidet utføres av kvalifisert personell med fagbrev . Hvis materielle skader eller personskader oppstår under arbeid i installerte tavler , er det viktig å kunne vise til at ansvarsforhold er avklart , at arbeidsprosessen er forskriftsmessig risikovurdert og planlagt , og at arbeidet er utført av kvalifisert personell med fagbrev .
Delt ansvar mellom registrert installatør og utførende tavleprodusent Installasjonsvirksomhet som engasjerer tavleprodusent for tilleggsarbeider i installerte tavler , må sørge for følgende :
• Å aktivt ta det faglig ansvarlig for tiltaket
• Planlegge og risikovurdere tiltaket i samarbeid med utførende tavlevirksomhet
• Forsikre seg om at utførende tavlemontør har fagbrev og tilstrekkelige kvalifikasjoner
• Tavleprodusenten som utfører arbeid i installerte tavler , må sørge for følgende :
• Benytte tavlemontør med fagbrev
• Gjennomføre planlegging og risikovurdering i samarbeid med registrert installatør
• Tydeliggjøre rutinene ved servicearbeider i tilbud , kontrakter , virksomhetsbeskrivelser og i den øvrige markedsføringen .