AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 93

93 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
• Er virksomheten kvalifisert til å ta ansvaret for arbeider i installerte tavler ?
• Har servicemontøren fagbrev ?
• Har virksomheten rutiner for sikker planlegging og gjennomføring av arbeider i installerte tavler ?
Tavlevirksomhetens kvalifikasjoner og ansvar Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og installerte tavler skal registreres i Elvirksomhetsregisteret . Faglig ansvarlig skal ha definerte kvalifikasjoner og bestått en særskilt prøve . Tavleprodusenter som ikke tilfredsstiller kravene for registrering i Elvirksomhetsregisteret , kan allikevel påta seg serviceoppdrag på installerte tavler , men som innleid resurs til registrert installatør som står ansvarlig for tiltaket . For utførelse av slike oppdrag må kun benyttes kvalifisert personell med relevant fagbrev .
Tavlemontørens kvalifikasjoner For alt arbeid i elektriske anlegg og installerte tavler , skal det alltid kun benyttes kvalifisert personell . Det kreves fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for arbeidsoppgavene . Fagbrev som tavlemontør er relevant kvalifikasjon i tillegg til opplæring i til- og fra-kobling , feilretting , FSE og annen relevant spesialkompetanse for arbeid i tavler . Kvalifisert tavlemontør kan være ansatt i samme foretak som er ansvarlig for arbeidet eller innleid fra en tavleprodusent . Dette vil si at tavleprodusenter i stor grad kan tilby og utføre serviceoppdrag , forutsatt at det benyttes personell med fagbrev og at oppdragsgiver er registrert installatør og står hovedansvarlig for arbeidet .
Ansvar / Rutiner For tavleprodusenter som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret blir det meget viktig å opprette rutiner for hvordan serviceoppdrag bestilles , risikovurderes og utføres i samarbeid med registrert installatør som ansvarlig oppdragsgiver . Det er likeledes viktig at installatører eller andre oppdragsgivere er sitt ansvar bevisst ,