AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 90

90 / 95

Nyheter og tradisjoner i skjønn forening

AMNYTT NR . 7 2021
Spennende , tett og allsidig . Det er stikkord som kan brukes for å beskrive arrangementene NFEA planlegger i 2022 . Det kommende året vil by på både nye arrangementer og flere tradisjonsrike gjengangere .

Mange av våre medlemmer og deltakere har , i likhet med oss som arrangør , merket at også 2021 ble preget av restriksjoner som følge av corona . Bedriftene videreførte hjemmekontor , begrensinger for reise , stopp i deltakelse på kurs og konferanser , og sa nei til å ta imot besøk av gjester . Samfunnet ble heldigvis gjenåpnet i september . På terskelen til et nytt år opplever vi som samfunn igjen en viss usikkerhet . Denne gang knyttet til en ny variant av viruset , omikron . I samme øyeblikk som dette skrives , er de to første tilfellene påvist i Norge . Hvordan denne virusvarianten vil påvirke samfunnet er ennå uklart . Myndighetene signaliserer at de i det lengste vil vente med tiltak som kan minne om nedstengningen vi opplevde gjennom store deler av 2020 og 2021 . Heldigvis . Som arrangør av kurs og konferanser er NFEA særlig sårbar dersom det igjen blir innført tiltak som gjør det vanskelig eller umulig å gjennomføre fysiske arrangementer . Vi planlegger for høy grad av fysiske møteplasser også i 2022 , slik vi har gjort siden august 2021 . Siste halvdel av 2021 kunne vi heldigvis gjennomføre stort sett som planlagt . Vi har samlet flere hundre deltakere på våre kurs og konferanser de siste månedene . Vi har møttes ansikt til ansikt , og uten unntak har våre deltakere vist å sette stor pris på dette . Det er noe helt annet å være på en faglig konferanse der man kan snakke sammen ansikt til ansikt . Der man kan mingle i pausene , snakke uformelt sammen under lunsjene og middagen , knytte nye kontakter og bygge nettverk . Ting det er vanskeligere å få til på digitale flater som Teams og Zoom . 2022 starter tidlig når det gjelder arrangementer for NFEAs del . Allerede i januar er vi i gang med SIL GL del 2 i Stavanger . I februar presenterer vi en nyhet : Manufacturing Operations Management with Digital Lean . Dette er et kurs som vi setter opp i Oslo 8 . februar .