AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 86

86 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
– I piloten lager vi en digital tvilling med noen kognitive evner som vil bidra til å optimere kjelekontrollene slik at de forutsette endringene i drivstoffegenskapene blir bedre håndtert , sier forsker Anders Hansen i SINTEF Digital , Smarte Sensorsystemer . være utsatt for støv , vibrasjoner og høy temperatur . De krevende omgivelsene akselererer aldringen til sensorene og sensorsystemene . – Gode sensorer er ekstremt viktig får fremskaffe gode data . De må være robuste og funksjonelle i krevende omgivelser , og de må være svært nøyaktige . Samtidig vil kundene har prisgunstige sensorer , det går ikke alltid opp . For å få til gode analyser må vi ha en viss mengde data , men det blir kostnadskrevende å ha sensorer over alt . Man må vurdere nøye hva som er nødvendig og hvordan man kan få til de målingene som trengs , sier Brakstad .
Estimerer begroing En annen type problem knyttet til bruk av utfordrende fast brensel er mangelen på sanntidsmålinger som er i stand til å takle den varierende partikkelstørrelsen og sammensetningen , noe som vanskeliggjør prosessens kontrollerbarhet . En ulempe for modelleringen er at drivstoffets fysiske egenskaper ikke er godt nok kjent til å optimere prosessen . – Noen applikasjoner er så krevende at det ikke er mulig å plassere en sensor eller et sensorsystem i målepunktet . Da ser vi på mulighetene for å trekke deler av sensorsystemet vekk fra målepunktet eller gjøre en måling ved å plassere sensoren et stykke unna de krevende omgivelsene , forteller Hansen . Piloten vurderer karakterisering av brensel-blanding for inngangsmating til en CFB-kjele i en modellbasert tilnærming ved hjelp av målinger fra ov-