AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 84

84 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
CFB-kjelen mates med materiale som resirkulert tre og rivningstre . Variasjonen i drivstoffkvaliteten gir problemer med begroing og korrosjon .

Digitalisering er nødvendig for å nå målene om mer bærekraftig industri . Vi må konvertere pilot-prosjektene til løsninger som skaper merverdi for prosessindustrien . Det gjelder ikke bare fabrikkene , men hele verdikjeden , fra råstoff til kunde , sier Frode Brakstad , sjefforsker i SINTEF og koordinator for Cognitwin . Piloten fokuserer på en energikonverteringsprosessen i Circulating Fluidized Bed ( CFB ) -kjeler. Målet er å kunne forutsi effekten av endringer i drivstoffkvaliteten på prosessen , noe som vil gir tidligere påvisning av prosessforstyrrelser og forebygging av tilgjengelighetsproblemer .

– Denne typen digital tvilling , med noen kognitive evner , vil hjelpe energiprodusentene til å optimere kjelekontrollene slik at de forutsette endringene i drivstoffegenskapene blir bedre håndtert , sier forsker Anders Hansen i SIN- TEF Digital , Smarte Sensorsystemer .
Tøft miljø for sensorer Begroing , eller avsetning av materiale på konvektive varmevekslere , er en vanlig utfordring når du forbrenner utfordrende drivstoff en CFB kjele . Kjelen er konstruert for å kunne mates med hva som helst , men når du brenner materiale som resirkulert tre eller rivningstre vil kvaliteten på drivstoffet variere mye .