AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 78

78 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Selv om flere nye produksjonslinjer i norsk industri utnytter robotteknologien godt , har vi fortsatt lang vei å gå

Denne artikkelen er basert på informasjon IFR sendte eksklusivt til AMNYTT . IFRs statistikk er basert på informasjon fra robotprodusentene . De oppgir både hvor robotene leveres og hvilke typer det gjelder . Vi får et godt bilde av status i norsk industri med denne statistikken .

2020 et år med positiv utvikling I 2020 ble det nyinstallert 217 roboter i norsk industri . Det er en sterk fremgang fra 2019 . Økningen var på om lag 50 prosent . Men i 2019 var det lavere nyinstalleringen enn i perioden 2016 til 2018 . På verdensbasis var Norge på 38 . plass når det gjelder nyinstalleringer av roboter i 2020 . Dette gir en økning på 11 prosent når det gjelder installerte roboter i industrien . Med 1 417 roboter i operativ drift er norsk industri på 43 . plass i verden . Statistikken viser at norsk industri investerte mer enn gjennomsnitte i verden når det gjelder roboter i fjor . Ut fra tilgjengelig informasjon er det umulig å se om det er den gode økonomiske situasjonen i Norge i pandemiåret 2020 , som har resultert i økt investeringer i industrien . Eller om det er økt forståelse behovet for flere roboter for å øke konkurransekraften , som er årsaken til de positive tallene for 2020 .
Begrenset bruksområder Ifølge statistikken benyttes roboter i norsk industri til svært få oppgaver . De aller fleste benyttes i palletering , plukking og montering . Deretter følger