AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 74

74 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Siden dette er et fornyelsesprosjekt , er det mer fornuftig å installere 12 FO- CUS-1-enheter i stedet for å legge til 12 kontrollventiler , 12 strømningsmålere , 12 temperatur- og 12 trykksensorer . FOCUS-enheter kan fungere på flyt som et settpunkt , noe som resulterer i raskere og effektive kontroller . Ved å analysere settpunktavviket kan prosessen også optimaliseres for bedre stålkvalitet . Med Digital tvilling-funksjonalitet , i tilfelle feil på sensoren , fortsetter enheten å fungere . Aktuelt vedlikehold kan planlegges og gjennomføres uten driftsstans . Følgende fordeler ble oppnådd
• Muligheter for multikommunikasjon
• Verdifulle alarmer basert på kraftig avansert diagnostikk funksjoner
• Flytatferd tilgjengelig for prosessoptimalisering trenger
• Digital tvilling som grunnlag for utvikling av god redundans løsning
Oppsummert Juan Keuzenkamp , som er leder av forretnignsutvikling i Europa hos Focus-On , fortalte AMNYTT at reguleringen kan bli tre gange raskee med en Focus-1 løsninge , enn ved tradisjonell ventil og flowmåler installasjon . Det viser både berginger utført av Focus-On og erfaringer fra de første installasjonene . Har brukeren utviklet digital tvilling for anlegget er det langt enkelre å diagnostisere hendelser i prosesses og også å optimalisere reguleringen . Keuzenkamp nenvte at det er noen begrensninger i anvendelsesområder . Løsningen kan ikke måle gass . Det betyr at brukeren må ha gode nok prosesskunskaper , slik at de velger riktig løsning og sørger for god plassering av utstyret .