AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 73

73 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

” Reguleringen kan bli tre gange raskee med en Focus-1 løsninger , enn ved tradisjonell ventil og flowmåler installasjon .”

strømningsmåler direkte kan beregne riktig åpnings- / lukkeposisjon til ventilaktuatoren for å regulere flyten gjennom enheten . Dette gjorde at HEROS raskt kunne integrere produktet i de to kontrollsløyfene . Resultatet av å bruke FOCUS-1 var raskere og mye effektiv kontroll , uten forsinkelser i loopen . Kunden trenger bare å legge inn volumetrisk strømning som et settpunkt ( i m3 / time ) og FOCUS-1 fungerer som en smart strømningskontrollenhet for å gi strømningsmåling sammen med strømningskontroll .
Noen Focus 1 fordeler
• raskere kontroll
• mindre dødbånd ved fastsettelse av set punkt
• økt fleksibilitet ved bruk av smart utstyr
Månedsrapporter viste at strømningshastigheten til tider var enda lavere enn 5 m3 / time . Minimumshastighet for FOCUS-1 for å gi god kontroll er satt til strømningshastighet på 3-5 m / s . På lave strømningsverdier er reguleringen av strømningen lite effektiv , men siden FOCUS-1 også kan fungere som normal reguleringsventil med ventilposisjon som settpunkt , har ikke prosessen hatt noen problemer selv ved lave strømningshastigheter .
Global stålprodusent Kjøling av stålet Den perfekte granulære strukturen til stål som produseres er den viktigste faktoren for stålprodusenter . For dette er en passende mengde kjøling i stålvalseverk av største betydning . Avkjølingen gjøres ved bruk av kjølevannssprøyting foran og bak på stålvalseverket . Tidligere ble det kun brukt manuelle ventiler til denne prosessen . Justeres manuelt ble gjort etter ” følelsen ” av valsen .
Nøkkel faktorer ved oppgradering
• Modernisering av anlegg
• Automatisering
• Kapasitetsøkning
• OPEX-reduksjon
• Høyere produksjon , bedre produktkvalitet
• Kortere ROI
Foreslått oppgradering fra kunde var at kjølevannet fra sub-headers på grovverkstativene skal reguleres og overvåkes i fremtidig pre-mill ved hjelp av automatiserte reguleringsventiler og strømningsmålere .