AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 71

71 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Andreas Wild leder ( CEO ) virksomheten i FOCUS ON
langt er de fleste brukererfaringene fra Nederland . AMNYTT presenterer noen av brukererfaringene her .
Temperaturregulering av prosessvann i varmeveksler hos SRC B . V i Nederland Prosess sløyfe Tidligere oppsett hadde en ventil som ikke regulerte godt nok . Dette var hovedsakelig på grunn av , som de fleste tradisjonelle reguleringssløyfer , at temperaturavlesningen av avkjølt prosessvann ble bruket til å beregne nødvendig mengde kjølevann . Disse beregningene ble benyttet til å fastsette det optimale settpunktet til ventilen . Den konstante endringen i prosessvanntemperaturen ( innløps- ) krever imidlertid en kontinuerlig justering av ventilens settpunkt som fører til en
ustabil reguleringsadferd . Resultatet er lite optimal regulering av ventilen . Utskifting av en tradisjonell ventil med en FOCUS-1enhet krevde ikke endring av noen PID-innstillinger , siden kontrollkarakteristikkene til enheten er de samme som en typisk kulekontrollventil ved bruk av % åpning er settpunktverdi . Dette gjorde at SRC raskt kunne integrere produktet i loopen . Men den virkelige fordelen med denne enheten er dens innovative integrering av ulike målefunksjoner i samme hus . Tilleggsinformasjonen om kjølevannstemperatur og strømningshastighet gjorde at SRC for første gang kunne observere prosessatferden med tanke på å endre temperatur ( innløp ) til prosessvann . Tilleggsparameterne ble brukt for å optimalisere PID-innstillingen i DCS .