AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 70

70 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Focus-1 lot seg lett integrere i en produksjonslinje

To ledende produsenter av komponenter innen automatisering har tenkt nytt , og utviklet et produkt som løser flere av utfordringene IIoT revolusjonen gir . Resultatet er verdens første autonome reguleringsventil . Det er Krohne Instrumentation og Samson som har kombinert sine kompetanser innen måle- og ventil-teknologi . Selskapene startet med en tilnærming med å sette sammen grunnleggende byggeklosser i automatiseringspyramiden :

• kontrollelement i form av en ventil
• strømningsmåling
• prosessensorer for trykk og temperatur
Resultatet av denne tilnærmingen er et teknologisk sprang i automatiseringsteknologien med et produkt som utnytter strømningskompetansen til KROHNE for å optimalisere reguleringsventilen fra SAMSON . Det er etablert et eget selskap , FOCUS ON for å produsere det nye produktet . Første versjon heter Focus 1 . Komponenten har standard prosesstilkobling . Det er derfor ikke behov for å gjøre endringer på fles ved installering . Krohne Instrumentation og Matek Samson var tidlig ute med å presentere det nye produktet her i landet . Nå kan selskapene vise til flere interessante erfaringer fra en rekke brukere . Så