AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 69

Strukturen på automatiseringspyramiden er avgjørende for å opprettholde integriteten og sikkerheten i en produksjonsprosess . Det kan oppstå store utfordring å håndtere når IIoT ( Industriel Internet of Things ) visjonen om å koble sammen fysiske komponenter som genererer store mengder data skal realiseres . Flere eksempler viser at det må tenkes nytt , både når det gjelder konfigurering av hierarkiet i automatiseringspyramiden og i utvikling av nye komponenter . Det ser ut til at det blir en flatere struktur og kommunikasjonen organiseres mer åpent .

69 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

Gode brukererfaringer

Strukturen på automatiseringspyramiden er avgjørende for å opprettholde integriteten og sikkerheten i en produksjonsprosess . Det kan oppstå store utfordring å håndtere når IIoT ( Industriel Internet of Things ) visjonen om å koble sammen fysiske komponenter som genererer store mengder data skal realiseres . Flere eksempler viser at det må tenkes nytt , både når det gjelder konfigurering av hierarkiet i automatiseringspyramiden og i utvikling av nye komponenter . Det ser ut til at det blir en flatere struktur og kommunikasjonen organiseres mer åpent .
Av Jan Eirik Schiøtz