AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 67

67 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
– Vi vet at politiet enkelte steder gjør prøver av avløpsvannet for å sjekke narkotiske stoffer . Kanskje vi kan sette inn sensorer eller måleinstrumenter som fortløpende kan analysere hva som passerer pumpestasjonen , og få mer kunnskap om hva som faktisk blir pumpet igjennom systemet . Det kan hende vi kan få til en mer effektiv og bedre rensing før det slippes ut . Eller noe annet vi kanskje ikke vet om per i dag – som vi kan bruke det til i fremtiden . Antibiotika , for eksempel , alt ligger klart for det . Det er snakk om å sette inn en borestav eller probe eller et eller annet , og så er det bare å koble det til styringssystemet , så kan vi videresende og behandle signalet . Og i og med alle pumpestasjonene vi nå leverer vil kommunisere med omverdenen , så ligger alt klart til å kunne bruke intelligens når det passerer stasjonen , ivrer Marthinsen .
PLS fra Mitsubishi Unhammer forteller at det tidligere har vært en leverandør på pumper og ventiler , en på styring , en på graving og en som bygger , så det har ofte vært mange involvert , mens med oss får de ferdig pakke med kjente komponenter . – I dette prosjektet har vi valgt å bruke PLS fra Mitsubishi , og har et godt samarbeid med dem . Vi har samarbeidet på å hente inn data over større kvanta , med mulighet i framtiden for å varsle vedlikehold og analysere de dataene som kommer inn og gi beskjed til den enkelte kommunen om de behovene vi ser . Forutse hva som skal skje . Alt som er lagt inn i modulene nå er klargjort for å bygge videre på , avslutter han .