AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 66

66 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
tror vi at kommunen vil spare penger over driftsbudsjettet .
Berber Korf mener løsningen har et bredt anvendelsesområde
skjer i utgangspunktet i hver syklus , noe som betyr at det vil ikke komme fett og gris som bygger på seg opp over tid . Dermed slipper vi å dra inn for å rense tanken . Det er arbeidsbesparende , slik at servicepersonell kan bruke tiden på å annet arbeid , påpeker Marthinsen , og legger til : – Så dette med at vi har en dyrere løsning – i utgangspunktet ja , men når kommunen kan frigjøre arbeidskapasitet som går på rent vedlikehold av stasjonene , med annet positivt arbeid , blir det egentlig rimeligere i drift . Over tid
Det skal høstes erfaringer Testfasen som vi nå er inne i vil forhåpentligvis gi oss nyttige svar . – Pumpemodul har et område i Farsund kommune hvor våre produkter blir testet . I tillegg skal det nå monteres en pumpestasjon et annet sted i kommunen , som skal driftes av kommunen selv . Denne skal vi høste erfaringer fra . Tilsvarende skal også testes i andre kommuner i området her , og dette skal brukes som et forsknings- og utviklingsprosjekt . Også her skal det høstes erfaringer , primært med tanke på drift og HMS , sier Marthinsen , og utdyper : – Det er klart at vi også vil finne ut hvor ofte denne stasjonen må vedlikeholdes , hvordan er det på vinterstid i mot sommerstid , hvordan styringssystemet fungerer , om vi kan optimalisere noen av styringsparameterne , slik at det eksempelvis blir mindre energiforbruk , kanskje kan pumpene ha sjeldnere tilsyn . Mange sånne ting kommer vi til å undersøke når stasjonen er montert og i drift hos disse kommunene . Det fine er at da er det ikke bare vi selv som gjør dette , da er kommunens driftsoperatører som er med på å teste , drifte og evaluere disse stasjonene .
Mer intelligens En av Arne Marthinsens kongstanker er at det kan tilføres mer intelligens i stasjonene enn det det er i dag .