AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 61

I Norge er mer enn 10.000 pumpestasjoner for avløp i offentlig eie . Eldre pumpestasjoner har ofte dårlige HMS-forhold for driftsoperatørene . Men driftsoperatør Hans Kristian Larsen i Farsund kommune mente at dette måtte da kunne gjøres bedre . Året var 2016 . Etter nitid arbeid på tegnebrettet kunne han og hans team fire år senere presentere i en HMS-vennlig pumpestasjon uten overbygg . Pumpemodul fikk se dagens lys . Bokstavelig talt !

61 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

Pumpemodul – alt under , ingenting over

I Norge er mer enn 10.000 pumpestasjoner for avløp i offentlig eie . Eldre pumpestasjoner har ofte dårlige HMS-forhold for driftsoperatørene . Men driftsoperatør Hans Kristian Larsen i Farsund kommune mente at dette måtte da kunne gjøres bedre . Året var 2016 . Etter nitid arbeid på tegnebrettet kunne han og hans team fire år senere presentere i en HMS-vennlig pumpestasjon uten overbygg . Pumpemodul fikk se dagens lys . Bokstavelig talt !
Av Leslie Henriksen