AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 6

VI ER I EN OMSTILLING

Leder
Pandemi , digitalisering og det grønne skifte er elementer som påvirker både samfunnet i industrien . Den politiske plattform , Hurdal , som nåværende regjering baserer sin virksomhet på har mange gode formuleringer .
Flere punkter er spesielt rettet inn mot temaer som retter seg mot AMNYTTs interessefelt ;
• Styrke arbeidet med robotisering og automatisering på tvers av ulike industrier , med mål om å få industriaktører som er flyttet ut , tilbake til Norge .
• Legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn . Strategien skal sikre tilgang til areal , energiforsyning , infrastruktur og kompetanse til fremtidige industrietableringer .
Med bakgrunn i disse punktene har AMNYTT stilt følgende spørsmål til den nye næringsministeren :
• Behovet for kompetanse for grønn omstilling og økt digitalisering . Hvor skal denne kompetansen kunne hentes ?
• Med en arbeidsledighet på 2,4 prosent , hvorledes skal det være mulig å få tak i økt antall medarbeidere ?
• Skal det etableres eget omskoleringsprogram , eller er det yngre arbeidstakere som må få den nye kompetansen gjennom sin utdanning , som skal sikre nok og kompetent arbeidskraft
• Hva kan norske myndigheter gjøre for å sikre norsk næringsliv konkurransedyktige energitilgang ?
• Hvordan ser Næringsministeren for seg balansen mellom å endre tradisjonell industrivirksomhet til grønn produksjon , og nyetablering av grønne arbeidsplasser ?
Vi har ikke oppnådd å få intervjue Næringsministeren eller fått svar på våre spørsmål .
Skal vi evne å utnytte mulighetene som finnes i digitaliseringen og få til en vellykket grønn omstilling i industrien , må det mer en fagre ord til for å lykkes . Intensjonene er gode , og regjeringen har mulighet til å hente erfaring fra næringslivet . Erfaring som bør sikre nødvendig informasjon om hvor skoen trykker og hva som bør gjøres
Redaksjonen håper at vi ikke blir skuffet når praktisk politikk skal utformes . Grunnlaget i Hurdalsplattformen gir håp .
Vi ønsker alle våre lesere og samarbeidspartnere god jul og godt nytt år .
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør